Gauguin (2017) (da)

Gauguin 2017

Gauguin Download - År 1891. Kunst­ma­le­ren Paul Gau­gu­in er al­le­re­de vel­kendt i de kunst­ne­ri­ske kred­se i Pa­ris, men han er træt af den så­kald­te ci­vi­li­se­re­de ver­den og dens po­li­ti­ske, moral­ske og kunst­ne­ri­ske kon­ven­tio­ner. Han ef­ter­la­der der­for kone og børn for at rej­se ale­ne til den an­den ende af ver­den, Ta­hi­ti. Han er fuld af længsel ef­ter ori­gi­nal ren­hed, og han er pa­rat til at ofre alt for at fin­de det, han sø­ger. I fat­tig­dom og en­som­hed be­væ­ger Gau­gu­in sig dy­be­re ind i Ta­hi­tis jung­le, hvor han mø­der ma­o­ri­er­ne og Te­hu­ra - hans muse - som si­den­hen bli­ver in­spira­tions­kil­de til hans mest iko­ni­ske kunst­vær­ker.
  • Se Film
  • Gratis streaming
  • Download Film
  • Download Torrent
  • Se Online
  • Gratis Stream
  • Online Fuld