Sugar Mountain (2016) (da)

Sugar Mountain 2016

Sugar Mountain Download - I en lil­le by ved fo­den af Su­gar Mo­un­tain ud­klæk­ker den gælds­pla­ge­de Mi­les Par­nell en til­sy­ne­la­den­de sim­pel plan for at skaf­fe pen­ge. Mi­les over­ta­ler sin kæ­re­ste Lau­ren og bror Liam til at fin­ge­re en for­svin­den i vild­mar­ken. De får det til at se ud, som om Liam myr­de­de Mi­les, for­di han var fo­rel­sket i Lau­ren, og når Mi­les så ven­der til­ba­ge, har de beg­ge en hi­sto­rie at sæl­ge - en om den bror, der over­le­ve­de trods de bar­ske odds, og en om den loy­a­le bror, der på et falsk grund­lag bli­ver be­skyldt for mord. Mi­les skju­ler sig på det is­fyld­te bjerg, og de lo­ka­le ta­ger ud for at red­de ham. Vej­ret bli­ver dår­ligt, og bjer­get, der er hjem­sted for bjør­ne og pu­ma­er, bli­ver end­nu far­li­ge­re. Snart sæt­ter Su­gar Mo­un­tains ind­byg­ge­re de­res liv på spil på grund af et fup­num­mer. Men den lo­ka­le be­tjent, Jim Huxley, har al­tid set skævt til Mi­les, og nu vil han gøre alt for at be­vi­se fup­num­me­ret.
  • Se Film
  • Gratis streaming
  • Download Film
  • Download Torrent
  • Se Online
  • Gratis Stream
  • Online Fuld