48 Hours to Live (2016) (da)

48 Hours to Live 2016

48 Hours to Live Download - Wy­att er en loven­de dan­ser i Hol­lywoods gla­mourø­se og hur­ti­ge dan­ce-un­der­ver­den. Han kom­mer fra et fat­tigt om­rå­de og har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med po­li­ti­et, og nu tvin­ger narkopo­li­ti­et ham til at ar­bej­de un­dercover i en nat­klub, som er kendt for sine ulov­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Alt for­an­drer sig, da han fo­rel­sker sig i den rige klu­be­jers dat­ter, og de nye om­stæn­dig­he­der i hans liv tru­er med at øde­læg­ge de­res for­hold.
  • Se Film
  • Gratis streaming
  • Download Film
  • Download Torrent
  • Se Online
  • Gratis Stream
  • Online Fuld